Personvern ved Fyresdal Bed & Breakfast AS

 • 1. Innledning

  Fyresdal Bed & Breakfast AS tar personvern til gjester og nett besøkende alvorlig. Vi vil at du skal vite hvilken informasjon vi samler inn gjennom vår nettside, og hva vi bruker den til.

  Dette dokumentet skal bidra til at vi etterlever lov om personopplysninger fra 2018. Dokumentet skal også bidra til å påvise at vår behandling av personopplysninger til enhver tid er i samsvar med loven, herunder GDPR.
 • 2. Behandlingsansvarlig

  Fyresdal Bed & Breakfast AS, org.nr.: 924985119, Lensmannsgata 5, 3870 Fyresdal, tlf.: 95162910, e-post: post@fyresdalbb.com  er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i alle systemer Fyresdal Bed & Breakfast AS benytter seg av.
 • 3. Hvordan opplysninger knyttet til reservasjoner og opphold behandles.

  Når det gjennomføres en booking av deg eller påvegne av deg av andre, behandler vi opplysninger vi trenger for å opp fylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller når du har benyttet andre kanaler for booking. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon.

  I tillegg behandler vi andre opplysninger som har relevans for ditt opphold hos oss.

  Dette kan være informasjon om allergie reller om spesielle ønsker for ditt opphold. I forbindelse med oppholdet ditt registreres kjøp og bestillinger du gjør hos oss.

  Dette kan være bestilling av spa og fitness-timer, restaurant bestillinger og andre tjenester hotellet leverer. Dette gjør vi for at du skal kunne betale for dem.

  Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i så lenge gjeldende lovverk eller myndighets pålegg ber oss om dette.
 • 4. Behandling av personopplysninger for markedsføring

  Vi kan behandle dine opplysninger for å sende deg direkte markedsføring via e-post dersom du har sam tykket til dette. Slikmarkedsføring kan inneholde tilbud, nyheter eller informasjon som gjelder våre tjenester og/eller produkter.

  Du kan når som helst kan slutte å motta slik markedsføring ved å klikke på lenken i den enkelte markedsføringshenvendelse, for eksempel i bunnen av et nyhetsbrev.

  Vi sender per i dag ikke ut markedsføringshenvendelser per e-post og har ingen leverandør av slik tjeneste knyttet til oss.
 • 5. Behandling av personopplysninger for utvikling

  Fyresdal Bed & Breakfast AS har et berettigetformål for å samle opplysninger i den hensikt å forbedre våre produkter og tjenester. Dette gjøres fortrinnsvis ved å analysere bruk av nettsiden ved hjelp av Google Analytics.

  Vi behandler også personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil.

  Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.
 • 6. Behandling av personopplysninger overfor næringsliv, bedriftskunder og leverandører

  Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos våre bedriftskunder, leverandører, samarbeidspartnere, deltakere på våre bedrifts arrangement samt personer vi har kontakt med i næringsvirksomhet. Dette gjøres for å inngå og gjennomføre kontraktsforhold, drive og utvikle virksomheten og vedlikeholde vårt nettverk. Slike opplysninger utgjøres typisk av navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, kompetanse, forretningsmessige interesser og deltakelse på våre arrangementer for næringslivet eller tidligere utvist interesse for oss og våre ansatte.

  Vi lagrer slike opplysninger så lenge vi vurdere at personen er en forretnings kontakt med oss.

  Dette er en berettiget interesse.
 • 7. Øvrig behandling av personopplysninger

  Vi vil fra tid til annen å gjennomføre konkurranser eller andre aktiviteter som du kan delta på. Vi vil i slike tilfeller behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon når dette er nødvendig for å registrere deltakere og foreta trekninger.

  Vi vil så langt det er mulig informere konkret om dette og be om samtykke ved din deltakelse i konkurranser eller andre aktiviteter.

  Kontakter du vår kundeservice eller på annen måte har forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Grunnlaget for dette er for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser og er dermed berettiget.

  Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighets pålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.
 • 8. Lovpålagt behandling og utlevering av personopplysninger

  Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighets pålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.
 • 9. Innhenting av personopplysninger fra tredjepart

  For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot tredjeparts kilder som telefonkatalog og folkeregisteret. I noen tilfeller vil vi sjekke kreditt på våre kunder.Dette innebærer innhenting av kreditt-data fra andre kilder.

  Vi henter inn opplysninger fra samarbeidspartnere når dette er lovlig og nødvendig for leveranse av tjenester og kommunikasjon til deg.
 • 10. Brukers rettigheter etter personopplysningsloven

  Alle brukere og personer har rettigheter etter personvernlovgivningen.

  ·         Rett til innsyn - Du har rett til å kreve innsyn i opplysninger vi oppbevarer om deg.
  ·         Retten til å endre/rette opplysninger - Du har rett til å endre eller rette opplysninger vi oppbevarer om deg
  ·         Retten til sletting -Du har rett til å be om å bli fjernet/slettet fra våre register.

  Ønsker du innsyn i vår behandling av dine opplysninger, kan du kontakte vår behandlingsansvarlige på denne adressen: ron@fyresdalbb.com Fyresdal Bed & Breakfast AS v/behandlingsansvarlig vil besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager.
 • 11. Personvernombud

  Vi driver ikke regelmessig og systematisk overvåkning i stor skala av registrerte. For de fleste kategorier av registrerte behandler vi stort sett alminnelige personopplysninger som navn, adresse,arbeidsgiver, epost adresse, telefonnummer o.l.

  Vi har konkludert med at vår bedrift ikke er underlagt krav om å ha personvernombud.
 • 12. Databehandler

  Fyresdal Bed & Breakfast AS bruker databehandlere for å kunne levere tjenester til deg.

  For vårt bookingsystem på nett bruker vi programvare levert av SmartHOTEL.nl.

  Vår web-løsning er levert av Webflow. Se deres Personvernerklæring her

  Booking på nett blir overført til booking system levert av https://www.smarthotel.nl/smart-boekingsmodule/
 • 13. Informasjonskapsler

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider.

  Dette er cookies som settes i forbindelse med besøk og booking av tjenester. Itillegg benytter vi cookies fra Google Analytics for å analysere adferd. Disse dataene anonymiseres.

  En cookie er en liten tekst basert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Denne filen hjelper tilmed å kjenne igjen hvilke sider som besøkes på vårt nettsted.

  Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du brukernettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt.

  En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom.

  En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre nettsider. Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser.

  Fyresdal Bed & Breakfast AS benytter både permanente cookies og sesjonscookies.

  Skulle du ikke ønske at det benyttes cookies under ditt besøk på våre nettsider, kan du skru av cookies i din nettleser.
  Funksjonaliteten på våre nettsider kan reduseres som følge av at cookies skrues av i nettleser.
 • 14. Endring og revisjoner

  Denne Personvernerklæringen kan fra tid til annen endres. Du bør derfor forsikre deg om at du jevnlig setter deg inn i seneste versjonen av Personvernerklæringen. Vi vil publisere enhver endring i Personvernerklæringen her. Dersom vi endrer Personvernerklæringen på en måte som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på hvilke muligheter du har som konsekvens av endringene. Vi vil også oppbevare tidligere versjoner av Personvernerklæringen i et arkiv slik at du kan gjøre deg kjent med disse.
 • 15. Kontakt

  Spørsmål, kommentarer og forespørsler som gjelder denne personvernerklæringen eller personvern lovgivning en /GDPR generelt, sendestil: ron@fyresdalbb.com

  Lensmannsgata 5, N3870 Fyresdal, Tlf.:+47 95162910, E-mail: post@fyresdalbb.com