Slideshow
  Bed & Breakfast
bullet Heime
  Vinter turer ski
Birtedalen
Roan
Berrfjell
bullet Øysteinsfjell
bullet Gaukås
bullet Tjønnefjell
bullet Hegglandsnetten
bullet Skoret/Høgenut
bullet Geitnetten
bullet Napen
bullet Nasefjell
bullet Kviptefjell
bullet Igletjønnuten
bullet Åbogsfjell
bullet Bindalsfjell
bullet Øynuten
bullet Hamaren
bullet Info
Birtedalen
   
Skiløypene i Birtedalen er perfekt for ein flott skitur. Her er gode høve for parkering og løypene er køyrde med sporleggar. Løypenettet i Birtedalen er særs godt skilta, med kart over heile området som viser kvar ein er. I tillegg står det skilt med kilometer tilvising i kvart kryss. Løypene blir køyrde med snøskuter helger i januar, februar, mars, vinterferie og påske med atterhald om vêr og snøtilhøve.